Архив за етикет: семинар по обществени поръчки

семинари по ЗОП за възложители и изпълнители на обществени поръчки
семинар/и обучение по ЗОП 2017 г., по Закона за обществените поръчки 2017 г.
Семинари/обучения/обучение по ЗОП на Център по европейско обучение 2016
семинари на Център по европейско обучение по ЗОП 2016 и ППЗОП 2016
семинар по нов ЗОП 2016 г. и обучение/семинар по нов ППЗОП 2016 г.
семинар/обучение по новия Закон за обществени поръчки 2016
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.