Архив за етикет: семинар промени в ЗОП и ППЗОП 2020

семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение ЦАИС ЕОП, национална платформа за електронни обществени поръчки, електронно възлагане на обществени поръчки 2020 г.
семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
семинар ЦАИС ЕОП
семинар по ЗОП и ППЗОП 2019 на Център по европейско обучение
семинари и обучения на Център по европейско обучение
семинари на Център по европейско обучение
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.