Архив за етикет: семинар промени в Кодекса на труда 2021

семинар обучение Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда.
Уебинар промени в Кодекса на труда 2021 г., приети от Народното събрание на второ четене на 9 декември 2020 г. Други важни и актуални въпроси от практиката по прилагането на Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба.
семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение по КТ 2020, Кодекса на труда 2020 г.
семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение по промените в Закона за обществените поръчки 2021 и ППЗОП 2021 г.
семинар съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове ЗУСЕСИФ
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.