Архив за етикет: семинар трудово законодателство

семинар обучение Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда.
Уебинар Кодекс на труда 2021 г.
Уебинар Кодекс на труда 2021 г.
семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение по промените в Закона за обществените поръчки 2021 и ППЗОП 2021 г.
семинар съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове ЗУСЕСИФ
семинар промени в Кодекса на труда 2018
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.