Архив за етикет: семинар човешки ресурси

семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение по КТ 2022, Кодекса на труда 2022 г.
Уебинар Кодекс на труда 2021 г.
семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение по промените в Закона за обществените поръчки 2021 и ППЗОП 2021 г.
семинар съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове ЗУСЕСИФ
семинари и обучения Кодекс на труда 2018 и промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, касаещи сумираното изчисляване на работното време
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.