Архив за етикет: ЦЕНТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКО ОБУЧЕНИЕ

ZOP 2022
семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022,
семинар/уебинар ЗУСЕСИФ 2022 г.
семинар ЗОП и ППЗОП 2021 г.
семинар/уебинар Промени в ЗАНН 2021 г.
семинар финансови корекции за нарушения по ЗОП
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.