Архив за етикет: ЦЕНТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКО ОБУЧЕНИЕ

Семинар ЗУСЕФСУ 2022 г.: “Съдебен контрол върху административните актове в процедури по Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.” – 21 октомври 2022 г.
Семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022 г.
ZBUT семинар–обучение по ЗБУТ 2022
ZOP 2022
семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022,
семинар/уебинар ЗУСЕСИФ 2022 г.
семинар ЗОП и ППЗОП 2021 г.
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.