Архив за етикет: ЦЕНТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКО ОБУЧЕНИЕ

семинари на Център по европейско обучение по ЗОП 2016 и ППЗОП 2016
семинари и обучения по КТ 2016
семинар по нов ЗОП 2016 г. и обучение/семинар по нов ППЗОП 2016 г.
семинар/обучение за конкурса за младши съдии и младши прокурори 2016,
семинари на Център по европейско обучение
семинари на Център по европейско обучение
семинар/обучение по новия Закон за обществени поръчки 2016
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.