Архив за етикет: ЦЕНТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКО ОБУЧЕНИЕ

обучение по ЗОП 2017, семинари и обучения по ЗОП
семинари по ЗОП за възложители и изпълнители на обществени поръчки
семинари/ обучение/обучения по трудово право, по Кодекса на труда 2017
семинари на Център по европейско обучение по ЗОП 2016 и ППЗОП 2016
семинари и обучения по КТ 2016
семинар по нов ЗОП 2016 г. и обучение/семинар по нов ППЗОП 2016 г.
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.