Архив за етикет: ЦЕНТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКО ОБУЧЕНИЕ

семинар финансови корекции за нарушения по ЗОП
семинар ЗУСЕСИФ, Коментар и съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
семинари на Център по европейско обучение
семинари и обучения на Център по европейско обучение
Семинар промени в данъци 2019 г. и КСО 2019
семинар конкурс нотариуси 2018
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.