Архив за етикет: ЦЕНТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКО ОБУЧЕНИЕ

Семинар ЗУСЕФСУ 2022 г.: “Съдебен контрол върху административните актове в процедури по Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.” – 21 октомври 2022 г.
Семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022 г.
ZBUT семинар–обучение по ЗБУТ 2022
ZOP 2022
семинар Кодекс на труда 2023 практика на ВКС, практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори
семинар ЗОП и ППЗОП 2021 г.
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.