Архив за етикет: ЦЕНТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКО ОБУЧЕНИЕ

семинар ЗОП и ППЗОП 2021 г.
семинар/уебинар Промени в ЗАНН 2021 г.
семинар финансови корекции за нарушения по ЗОП
семинар ЗУСЕСИФ, Коментар и съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
семинари на Център по европейско обучение
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.