Предстоящи семинари

Обучение по КТ 2019, семинар по КТ 2019
семинар/обучение Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г. Казуси и актуална практика по прилагането на ЗКПО и ЗДДС
семинари на Център по европейско обучение
семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение ЦАИС ЕОП, национална платформа за електронни обществени поръчки, електронно възлагане на обществени поръчки
семинар ЗУСЕСИФ, Коментар и съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
семинар по ЗОП и ППЗОП 2019 на Център по европейско обучение
Семинар по трудово право, промени в КТ 2019, сумирано изчисляване на работното време
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.