Предстоящи семинари

семинари и обучения на Център по европейско обучение
семинари и обучения Кодекс на труда 2018 и промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, касаещи сумираното изчисляване на работното време
семинари и обучения на Център по европейско обучение
семинар/обучение по ЗОП
семинари и обучения на Център по европейско обучение
семинари и обучения на Център по европейско обучение
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.