Предстоящи семинари

промени в ППЗОП 2019, промени в Закона за обществените поръчки 
семинари на Център по европейско обучение
сумирано изчисляване на работното време, Семинари на Център по европейско обучение
семинари на Център по европейско обучение
семинари и обучения на Център по европейско обучение
Семинар промени в данъци 2019 г. и КСО 2019
семинари на Център по европейско обучение
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.