Предстоящи семинари

Семинар годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.
семинари и обучения на Център по европейско обучение
семинар нотариуси 2018, семинар конкурс за нотариуси 2018
Семинар GDPR новият Регламент 2016/679 за защита на личните данни
семинар обществени поръчки 2018
семинари и обучения Кодекс на труда 2018 и промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, касаещи сумираното изчисляване на работното време
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.