Предстоящи семинари

семинари и обучения на Център по европейско обучение
семинар промени в Кодекс на труда 2018 и наредбата за работното време, Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие
семинари на Център по европейско обучение
Семинар промени в Закона за обществените поръчки 2018
семинар конкурс нотариуси 2018
Семинар GDPR новият Регламент 2016/679 за защита на личните данни
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.