Предстоящи семинари

Практическа работа с ЦАИС „ЕОП“, договор и фактуриране през ЦАИС ЕОП, Подготовка на обществена поръчка чрез ЦАИС ЕОП - основни въпроси в условията на поръчката
семинар/обучение ЗДДС 2021, ЗКПО 2021 г., ЗДДФЛ 2021 г., КСО 2021 г.
Практическа работа с ЦАИС „ЕОП“, договор и фактуриране през ЦАИС ЕОП, Подготовка на обществена поръчка чрез ЦАИС ЕОП - основни въпроси в условията на поръчката
seminari CEO
семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение по КТ 2020, Кодекса на труда 2020 г.
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.