Предстоящи семинари

seminari CEO
семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение по КТ 2020, Кодекса на труда 2020 г.
семинар - актуални въпроси на съдебната практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), безвъзмездна финансова помощ, верификация, финансови корекции
семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ 2020
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.