Предстоящи семинари

Семинар годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.
семинари на Център по европейско обучение
семинар промени в Кодекса на труда 2018
семинари на Център по европейско обучение
Семинар промени в Закона за обществените поръчки 2018
семинар конкурс нотариуси 2018
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.