Предстоящи семинари

ZOP 2022
Seminar_ZOPiPPZOP_2022
семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022,
семинар/уебинар ЗУСЕСИФ 2022 г.
уебинар Закон за държавния служител ЗДСл 2022 г.
семинар уебинар промени в ЗАНН 2022 г.
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.