Предстоящи семинари

семинар ЗОП и ППЗОП 2021 г.
семинар ЗОП и ППЗОП 2021 г.
семинар/уебинар Промени в ЗАНН 2021 г.
ЦАИС ЕОП
Уебинар промени в Кодекса на труда 2021 г., приети от Народното събрание на второ четене на 9 декември 2020 г. Други важни и актуални въпроси от практиката по прилагането на Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба.
Практическа работа с ЦАИС „ЕОП“, договор и фактуриране през ЦАИС ЕОП, Подготовка на обществена поръчка чрез ЦАИС ЕОП - основни въпроси в условията на поръчката
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.