Предстоящи семинари

семинар обществени поръчки 2023 г. Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки - новости в правната уредба, връзка с ЦАИС ЕОП, решаване на казуси от практиката. Процедури на договаряне.
семинар обучение Вътрешно подаване на сигнали 
семинар обучение външноо подаване на сигнали
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.