Предстоящи семинари

обучение семинар промени в ЗОП 2024 г., семинар обучение промени в ППЗОП 2024 г., семинар промени в Закона за обществените поръчки 2024 г., семинар промени в ППЗОП 2024 г.,  Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки - правна уредба, връзка с ЦАИС ЕОП
Семинар обучение санкции по ЗОП, семинар административнонаказателната отговорност за нарушения на Закона за обществените поръчки и ППЗОП
семинар КТ 2024 г. семинар Промени в Кодекса на труда от 2024 и 2023 г. , работа от разстояние, електронна трудова книжка и електронно трудово досие. Промени в Кодекса на труда, касаещи работа от разстояние. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.