Предстоящи семинари

обучение по ЗОП 2017, семинари и обучения по ЗОП
семинари по ЗОП за възложители и изпълнители на обществени поръчки
семинари/ обучение/обучения по трудово право, по Кодекса на труда 2017
семинар/и обучение по ЗОП 2017 г., по Закона за обществените поръчки 2017 г.
Семинар на Център по европейско обучение - промени в данъци и КСО 2017
Семинари/обучения/обучение по ЗОП на Център по европейско обучение 2016
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.