Предстоящи семинари

проверка на електронни обществени поръчки, обучение за финансови контрольори и вътрешни одитори – проверка на електронни обществени поръчки, лектор Мариана Кацарова, досие на обществена поръчка, електронна обществена поръчка-секция „Параметри“
семинар ЗОП и ППЗОП 2022 г., възлагане, провеждане и приключване на обществена поръчка
семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022 г., семинар по Кодекса на труда 2022, промени в КТ 2022, промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските 2022
семинар Кодекс на труда 2022 практика на ВКС, практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори
Семинар ЗУСЕФСУ 2022 г.: “Съдебен контрол върху административните актове в процедури по Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.” – 21 октомври 2022 г.
Семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022 г.
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.