Предстоящи семинари

семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение ЦАИС ЕОП, национална платформа за електронни обществени поръчки, електронно възлагане на обществени поръчки 2020 г.
s
семинар промени в ЗДДС 2020 г. на Център по европейско обучение
семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
семинар ЦАИС ЕОП
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.