Предстоящи семинари

семинар изпит за синдици 2019, семинари на Център по европейско обучение
семинари и обучения на Център по европейско обучение
Семинар годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.
семинари на Център по европейско обучение
семинар промени в Кодекса на труда 2018
семинари на Център по европейско обучение
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.