Предстоящи семинари

промени в ППЗОП 2019, промени в Закона за обществените поръчки 
семинари на Център по европейско обучение
сумирано изчисляване на работното време, Семинари на Център по европейско обучение
семинар изпит за синдици 2019, семинари на Център по европейско обучение
семинари и обучения на Център по европейско обучение
Семинар промени в данъци 2019 г. и КСО 2019
семинари на Център по европейско обучение
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.