Предстоящи семинари

семинар обществени поръчки 2023 г. Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки - новости в правната уредба, връзка с ЦАИС ЕОП, решаване на казуси от практиката. Процедури на договаряне.
Семинари на Център по европейско обучение - промени в КТ 2022 и 2023 г.
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.