Предстоящи семинари

семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
Обучение по КТ 2019, семинар по КТ 2019
семинар ЦАИС ЕОП
семинар ЗУСЕСИФ, Коментар и съдебна практика по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
семинар по ЗОП и ППЗОП 2019 на Център по европейско обучение
Семинар по трудово право, промени в КТ 2019, сумирано изчисляване на работното време
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.