Предстоящи семинари

Семинар Обучение Промените в Закона за административните нарушения и наказания (ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г.). Актуални въпроси и съдебна практиката относно законосъобразността на издаваните актове за нарушения и наказателни постановления. - 16 февруари 2021 г.
Уебинар промени в Кодекса на труда 2021 г., приети от Народното събрание на второ четене на 9 декември 2020 г. Други важни и актуални въпроси от практиката по прилагането на Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба.
Практическа работа с ЦАИС „ЕОП“, договор и фактуриране през ЦАИС ЕОП, Подготовка на обществена поръчка чрез ЦАИС ЕОП - основни въпроси в условията на поръчката
семинар/обучение ЗДДС 2021, ЗКПО 2021 г., ЗДДФЛ 2021 г., КСО 2021 г.
Практическа работа с ЦАИС „ЕОП“, договор и фактуриране през ЦАИС ЕОП, Подготовка на обществена поръчка чрез ЦАИС ЕОП - основни въпроси в условията на поръчката
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.