Предстоящи семинари

ZOP 2020 ЦАИС ЕОП 2020
seminari CEO
семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение по КТ 2020, Кодекса на труда 2020 г.
семинар ЗУСЕСИФ 2020 лектор Соня Янкулова
ZOP 2020 ЦАИС ЕОП
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.