Семинар 8 и 9 ноември 2011 г.: Новости в трудовото законодателство в сила от 2011 г. Актуални и спорни въпроси по прилагането на Кодекса на труда. Мотивация на персонала.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ:

„ЛИЧЕН СЪСТАВ”/”ПЕРСОНАЛ”/ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”/”ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА”/„СЧЕТОВОДСТВО”/ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

П О К А Н А

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

НОВОСТИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИЛА ОТ 2011 Г. АКТУАЛНИ И СПОРНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА НА ТРУДА. МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА.

8 и 9 ноември 2011 г. (16 уч. часа)

гр. София, хотел Родина, зала № 1, ет. R, бул. „Тотлебен” № 8

Л Е К Т О Р И:

СТЕФАНКА СИМЕОНОВА – консултант по трудово право в Министерството на труда и социалната политика;

ЛАРИСА ТОДОРОВА – държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика;

проф. д-р СНЕЖАНА ИЛИЕВА – д-р по психология, ръководител на катедра „Социална, трудова и педагогическа психология” в Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”;

Семинарът  има изцяло практическа насоченост – по описаната в програмата материя ще бъдат разгледани всички спорни въпроси, поставени от участниците и  нормативната уредба на трудовите отношения. С участието си в семинара ще получите отговори на разнообразни и дискусионни  въпроси и казуси от практиката на Министерството на труда и социалната политика, както и отлични възможности за ползотворен диалог с лекторите и останалите участници.

Цената за участие в семинара е:

-         за първия участник – 300 лв.;

-         за втория и всеки следващ участник  – 288 лв.

Цените са с включен ДДС.

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 4 и 5 април 2017 г.