Семинар (среща-обучение) на кметовете на общини, техните заместници и главни секретари, 19-21 март 2012 г.: Права, задължения и отговорности на кметовете в качеството им на възложители на обществени поръчки, работодатели по смисъла на Кодекса на труда и бенефициенти на европроекти.

НА ВНИМАНИЕТО НА :

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ И КМЕТСТВА, ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ И ГЛАВНИ СЕКРЕТАРИ

П  О  К  А  Н  А

 

 

ЗА ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СРЕЩА-ОБУЧЕНИЕ НА КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ И КМЕТСТВА, ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ И ГЛАВНИ СЕКРЕТАРИ  ПО АКТУАЛНИ  ТЕМИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

„ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА КМЕТОВЕТЕ В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, РАБОТОДАТЕЛИ СЪГЛАСНО КОДЕКСА НА ТРУДА И БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ЕВРОПРОЕКТИ.”

19, 20 и 21 март 2012 г.

гр. Велинград, ул. „Н. Вапцаров” № 122, хотел АкватониК   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

www.aquatonik.com

Л  Е  К  Т  О  Р  И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА – директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване” в Сметната палата;

СТЕФАНКА СИМЕОНОВА – консултант по трудово право в Министерството на труда и социалната политика;

ЙОРДАН ДИМИТРОВ – ръководител проекти в Балкански институт по труда и социалната политика;

Цената за участие е:

-  за първия участник – 474 лв.;

-  за втория и всеки следващ участник  – 456 лв.

ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.

Цената включва:

- лекции, нормативна уредба на ЗОП и КТ;

- две нощувки в двойна стая – на 19 и 20 март 2012 г., три кафе-паузи, две закуски, два обяда и две вечери в ресторанта на хотел Акватоник, интернет достъп, паркинг, фитнес, ползване на акватоничен басейн, SPA пакет.

Доплащане за единична стая за една вечер – 33 лв., респ. общо за двете нощувки на 19 и 20 март – 66 лв.

Други подобни семинари – вижте повече:

Семинар обществени поръчки 2012, 6 и 7 март 2012 г.: “Изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки в сила от 2012 г. Практиката на  Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията и Сметната палата в областта на обществените поръчки.”

 Семинар промени в Кодекса на труда (КТ) 2012 и Кодекса за социално осигуряване (КСО) 2012, 13 и 14 март 2012 г.: ”Изменения и допълнения в трудовото и осигурителното законодателство в сила от 2012 г.”