Семинари 2012 – семинар ЗОП 2012, 25 и 26 април 2012 г.: Практически аспекти по прилагане на Закона за обществените поръчки след измененията от 2012 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

 „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ;

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР; „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”;

„УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

 

П   О   К   А   Н   А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 „ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2012 г.”

 25 и 26 АПРИЛ 2012 г. (16 уч. часа)

 гр. София, ДЕДЕМАН ПРИНЦЕС СОФИЯ ХОТЕЛ  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л   Е   К   Т   О   Р   И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА – директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване” в Сметната палата;

ВЕСЕЛА АНТОНОВА – член на Комисията за защита на конкуренцията;

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА – съдия във Върховния административен съд, ІV-то отделение;

 

Цената за участие в семинара е:

-         за първия участник – 336 лв.;

-         за втория и всеки следващ участник  – 324 лв.

ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

- лекции, учебни материали, сертификат за участие в семинара;

- два обяда и четири кафе-паузи в ресторанта на хотела.   

 

Вижте повече информация и за другите ни семинари:

 

Семинар ЗБУТ, 18 и 19 април 2012 г.: Безопасност и здраве при работа. Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието/организацията.