Семинари 2012 – семинар обществени поръчки 2012, 19 и 20 юни 2012 г.: Изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки (ЗОП), приети от Народното събрание на 12 април 2012 г. (ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г.). Практически аспекти по прилагане на ЗОП след измененията от 2012 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”;„ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ;

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР; „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”;

„УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

 

П   О   К   А   Н   А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП), ПРИЕТИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 12 АПРИЛ 2012 г. (ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г.).

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2012 г.”

 

19 и 20 ЮНИ 2012 г. (16 уч. часа)

 гр. София, ДЕДЕМАН ПРИНЦЕС СОФИЯ ХОТЕЛ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 Л   Е   К   Т   О   Р   И:

ЛЮДМИЛ СПАСОВ – изп. директор  на „Глобал Адвайзърс” АД, бивш главен експерт в дирекция „Одит на средствата от Европейския съюз” в Министерство на финансите;

ПОЛЯ ПЕТРОВА-ОГНЯНОВА – началник отдел „Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност” в Сметната палата;

ИВАЙЛО СТОЯНОВ – държавен експерт в дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” в Агенцията по обществени поръчки;

ЕЛЕНА ДИМОВА;

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ;

 

Цената за участие в семинара е:

-         за първия участник – 336 лв.;

-         за втория и всеки следващ участник  – 324 лв.

ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 26 и 27 април 2017 г.

 

Семинар промени в КТ 2012, 5 и 6 юни 2012 г.: Изменения и допълнения в трудовото законодателство в сила от 2012 г. Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда. Подбор, оценка и развитие на персонала.

Семинар държавна администрация, 28 юни 2012 г.: Актуални промени в Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, касаещи държавната администрация в сила от 1 юли 2012 г.