Семинар Кодекс на труда (КТ) 2012, 17 и 18 октомври 2012 г.: Актуални и спорни въпроси по прилагането на Кодекса на труда.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ:

„ЛИЧЕН СЪСТАВ”/”ПЕРСОНАЛ”/ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”/”ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА”/„СЧЕТОВОДСТВО”/„ПРАВЕН”

П  О  К  А  Н  А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„АКТУАЛНИ И СПОРНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА НА ТРУДА.”

17 и 18 октомври 2012 г. (16 уч. часа)

гр. София, София Принцес Хотел  ♦ ♦ ♦ ♦

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

Л  Е  К  Т  О  Р  И:

 

НИНА ГЕВРЕНОВА – главен асистент в катедра „Трудово и осигурително право” в  Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”;

ЛАРИСА ТОДОРОВА – държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика;

проф. доктор по право ЕМИЛ МИНГОВ – ръководител и преподавател в катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”, ръководител на звено „Инспекторат” в Министерството на труда и социалната политика;

СМЕЛА НИНЕВА – началник отдел „Трудово право и обществено осигуряване” в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”в Министерството на труда и социалната политика; 

 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 4 и 5 април 2017 г.