Семинари по обществени поръчки (ЗОП) 2012 г., 23 и 24 октомври 2012 г.: Възлагането на обществените поръчки – законосъобразност в действията на възложителя в хода на цялостното производство.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”;„ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ;ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР;„ВЪТРЕШЕН ОДИТ”;„УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”;„БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

П  О  К  А  Н  А

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:  

„ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ В ДЕЙСТВИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В ХОДА НА ЦЯЛОСТНОТО ПРОИЗВОДСТВО.”

 

23 и 24 октомври 2012 г. (16 уч. часа)

гр. София, Витоша Парк Хотел  ♦ ♦ ♦ ♦ , ул. „Росарио” № 1

Л Е К Т О Р И:

 ПЕТЯ НИКОЛОВА ; 

ЛЮДМИЛ СПАСОВ

МАРИАНА КАЦАРОВА ; 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 26 и 27 април 2017 г.