Семинар обществени поръчки 2013, 19 и 20 февруари 2013 г.: Практически аспекти по прилагане на Закона за обществените поръчки.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ: 

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”;„ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ;

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР;„ВЪТРЕШЕН ОДИТ”;

„УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”;„БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

 

П О К А Н А 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.”

 

19 и 20 февруари 2013 г. (16 уч. часа) 

гр. София, София Принцес Хотел, зала “ОПАЛ”   

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА – директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване” в Сметната палата; 

адв. МИЛАНА КРИВАЧКА – консултант по обществени поръчки; 

ЦВЕТЕЛИНА ПОПОВА – експерт обществени поръчки в Комисията за защита на конкуренцията; 

ДИМИТЪР ЗЛАТАНОВ – експерт обществени поръчки в Комисията за защита на конкуренцията;

 

Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите в бутоните „ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”. 

 Програма на семинара

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 26 и 27 април 2017 г.