Семинар данъци и осигуряване 2014; дата: 29, 30 и 31 януари 2014 г.: “Изменения и допълнения в данъчното и осигурителното законодателство в сила от 1 януари 2014 г.: Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО).”

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ДИРЕКТОР И ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ  

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: 

„ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2014 г. В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

- ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ;

- ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ;

- ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА;

- КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.”

 

29, 30 и 31 януари 2014 г. (16 уч. часа) 

гр. София, София Принцес Хотел  ♦ ♦ ♦ , зала “РУБИН”

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара) 

Л Е К Т О Р И: 

ДИМИТЪР ВОЙНОВ – главен експерт, Национална агенция по приходите; 

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА – данъчен консултант по Закона за данък върху добавената стойност; 

ДАНИЕЛА АСЕНОВА – директор на главна дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания”, Централно управление на Националния осигурителен институт; 

ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА – главен експерт по приходите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Национална агенция по приходите; 

Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите в бутоните „ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

Програма на семинара

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 1 и 2 февруари 2017 г.