Семинар данъци и счетоводство 2014 г.: “Годишно данъчно приключване на 2014 г. Казуси и актуална практика по прилагането на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.” – 28 и 29 октомври 2014 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ДИРЕКТОР И ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: 

„ГОДИШНОДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 г. КАЗУСИ И АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.”

 

28 и 29 октомври 2014 г. (16 уч. часа)

гр. София, Рамада София Хотел  (София Принцес хотел – старо име)

ЗАЛА “РУБИН”

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара) 

Л Е К Т О Р И:

 

ДИМИТЪР ВОЙНОВ - главен експерт, Национална агенция по приходите;

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА - данъчен консултант по Закона за данък върху добавената стойност;

ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА - главен експерт по приходите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Национална агенция по приходите;

Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните „ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

 Програма на семинара  Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 1 и 2 февруари 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!