Семинар ЗЗБУТ 2014 г.: “Безопасност и здраве при работа. Изисквания на контролните органи на инспекцията по труда по време на проверка на трудовите правоотношения.” – 4 и 5 ноември 2014 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА:

ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА;

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ В КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЕТО/ОРГАНИЗАЦИЯТА;

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА. ИЗИСКВАНИЯ НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА ПО ВРЕМЕ НА ПРОВЕРКА НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ.”

 

4  и 5 ноември 2014 г. (12 учебни часа)

 гр. София, Рамада София Хотел (София Принцес хотел – старо име) ♦, зала “РУБИН”

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

инж. ВИОЛЕТА ДОБРЕВА – директор на дирекция “Безопасност на труда и анализ на контролната дейност”, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”;

ТЕОДОРА ДИЧЕВА – директор на дирекция “Трудови и служебни правоотношения и правно осигуряване”, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”;

 д-р СОФИЯ ЕВСТАТИЕВА – гл. асистент в катедрата по трудова медицина на факултета по обществено здраве в Медицински университет – София;

Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните „ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ” 

Програма на семинара  Условия за участие  

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!