Семинар: “Подготовка и провеждане на открита процедура след промените в Закона за обществените поръчки от 2014 г. Публична покана. Административнонаказателна отговорност. Нови практики на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по прилагането на ЗОП.” – 7 и 8 октомври 2014 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ;

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР; „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”;

„УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

 

П О К А Н А

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 „ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ОТ 2014 Г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НОВИ ПРАКТИКИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.“

7 и 8 октомври 2014 г. (16 уч. часа)

гр. София, Рамада София хотел (София Принцес хотел – старо име) ♦,

ЗАЛА “РУБИН”

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 Л Е К Т О Р И:

ЕЛЕНА ДИМОВА

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

МАРИАНА КАЦАРОВА

ПЕТЯ НИКОЛОВА

АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА

 Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните „ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”. 

Програма на семинара  Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 26 и 27 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!