Месечен архив: юли 2015

семинар на "Център по европейско обучение" - Годишно данъчно и счетоводно приключване на 2015 г.
семинари на Център по европейско обучение - семинар по прилагането на ЗОП
семинар промени в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване 2015
семинари на Център по европейско обучение