Семинар данъци и осигуряване 2016: „Промени в сила от 1 януари 2016 г. в данъчното и осигурителното законодателство: Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Кодекса за социално осигуряване.“ – 27, 28 и 29 януари 2016 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ ДИРЕКТОР И ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2016  Г. В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

- ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ;

- ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ;

- ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА;

- КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.”

 

27, 28 и 29  януари 2016 г.

 

(16 уч. часа, 3 дни – съобразено и за участници извън София) 

 

гр. София, Рамада София Хотел   ♦ ♦ ♦ ♦, ЗАЛА ОПАЛ

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

ДИМИТЪР ВОЙНОВ - главен експерт, Национална агенция по приходите;

ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА - главен експерт по приходите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Национална агенция по приходите;

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА - данъчен консултант по Закона за данък върху добавената стойност;

 КАТЯ КАШЪМОВА - началник отдел „Осигурителна методология“ в Централно управление на Националната агенция за приходите;

 Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

Програма на семинара  Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 1 и 2 февруари 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!