Семинар/обучение за кандидатите, подали заявление за участие в конкурса за „МЛАДШИ ПРОКУРОР“ в районните прокуратури и „МЛАДШИ СЪДИЯ“ в окръжните съдилища, във връзка с обява за свободни длъжности на ВСС, обнародвана в ДВ бр. 10/05.02.2016 г. – 11 и 12 април 2016 г.

Настоящият семинар е организиран във връзка с насрочения конкурс за заемане на 30 свободни длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури и 18 свободни длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища, по повод обява на Висшия съдебен съвет, обнародвана в Държавен вестник, брой 10 от 05.02.2016 г.

  Програмата на семинара обхваща акценти, важни моменти и съдебна практика по включените теми от „Конспект за конкурсни изпити за младши съдии и младши прокурори по наказателноправни науки“. Семинарът би представлявал интерес и за практикуващи юристи относно предложените в него теми.

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар към кандидатите, подали заявление за участие в конкурса за „МЛАДШИ ПРОКУРОР“ в районните прокуратури и „МЛАДШИ СЪДИЯ“ в окръжните съдилища, във връзка с обява за свободни длъжности на ВСС, обнародвана в ДВ бр. 10/05.02.2016 г.

 

11 и 12 април 2016 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София Хотел ♦ ♦ ♦ ♦, зала Мерджан

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

ГАЛИНА ТОНЕВА - съдия, Върховен касационен съд, наказателна колегия;

 ЕЛЕНА ПОПОВА - съдия, Специализиран наказателен съд;

 КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ - съдия, Върховен касационен съд, наказателна колегия;

 СТЕФАН МИЛЕВ - заместник районен прокурор в Софийска районна прокуратура;

 

Повече информация за програмата на семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутона “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” .

  За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете ”ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ” – вече изтекъл.

Програма на семинара

 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!