Семинар: „Закон за обществените поръчки и Правилник за неговото прилагане 2016 г. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.“ – 11 и 12 май 2016 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ;

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР; „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”;

„УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Закон за обществените поръчки и Правилник за неговото прилагане 2016 г.

 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.“

 

11 и 12 май 2016 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София Хотел ♦ ♦ ♦ ♦, зала “РУБИН”

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки;

ДОБРИНКА КРЪСТЕВА - началник отдел „Наблюдение и анализ“, Министерски съвет;

 Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

  Програма на семинара  Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 26 и 27 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!