Семинар КТ 2017 г.: „Приети и предстоящи промени в Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба, в сила от 2017 г. Актуални и практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство.” – 4 и 5 април 2017 г.

На вниманието на служителите от:

„Личен състав”/”Персонал”/Човешки ресурси”/

”Труд и работна заплата”/„Счетоводство”/„Правен”

 

ПОКАНА

 

За ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Приети и предстоящи промени в Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба, в сила от 2017 г. Актуални и практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство. ”

 

4 и 5 април 2017 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София Хотел, бул. „Мария Луиза” № 131 , зала РУБИН

 

Л Е К Т О Р И:

 

доц. НИНА ГЕВРЕНОВА - катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”;

 ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА - съдия, Върховен касационен съд; 

ТЕОДОРА ДИЧЕВА - директор на дирекция “Правно осигуряване на инспекционната дейност”, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”;

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.   

  За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ” – вече изтекъл срок.

 

Програма на семинара  Условия за участие

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!