Семинар GDPR: „Новият Регламент 2016/679 за защита на личните данни – регламентация, предизвикателства и практически решения.” – 21 юни 2018 г.

На вниманието на служителите от:   

Правен;

Човешки ресурси;

Счетоводство;

Одитори;

Държавната администрация;

Лица, задължени да прилагат изискванията на регламент EU 2016/679 – GDPR

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Новият Регламент 2016/679 за защита на личните данни – регламентация, предизвикателства и практически решения.”

 

21 юни 2018 г. (6 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София Хотел, бул. „Мария Луиза” № 131

 

Л Е К Т О Р И:

 

доц. НИНА ГЕВРЕНОВА – ръководител катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”, адвокат; 

ЛЮБОМИР ЦОКОВ – управител на „Лип трейд” ООД; 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ” 

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл.

Програма на семинара   Условия за участие 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!