Семинар трудово законодателство 2018: „Промени в Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба през 2018 г. Задължения на работодателя, свързани с промените в режима на личните данни. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, касаещи сумираното изчисляване на работното време. Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие. Актуални и практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство.” – 29 и 30 ноември 2018 г.

На вниманието на служителите от:

“Човешки ресурси”/„Личен състав”/„Финанси”/”Счетоводство”/”Правен”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Промени в Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба през 2018 г.

Задължения на работодателя, свързани с промените в режима на личните данни.

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, касаещи сумираното  изчисляване на работното време.

Наредба за вида и изискванията за създаване и съхраняването на електронно документи в трудовото досие.

Актуални и практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство.”

 

29 и 30 ноември 2018 г. (16 уч. часа)

 

 

гр. София, Рамада София Хотел, бул. „Мария Луиза” № 131, зала РУБИН 

 

Л Е К Т О Р И:

 

доц. НИНА ГЕВРЕНОВА - ръководител катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”, адвокат; 

ТЕОДОРА ДИЧЕВА - директор на дирекция “Правно осигуряване на инспекционната дейност”, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”; 

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА - съдия, III-то гражданско отделение на Върховен касационен съд 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.     

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл.

Програма на семинара  Условия за участие  

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!