Семинар ЦАИС ЕОП 2019 г.: „Практическа работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ – 22 и 23 октомври 2019 г.

Местата за обучението са изчерпани, следващата дата  - 14 и 15 октомври 2020 г., моля вижте в секцията “Семинари”!

 

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 

„Практическа работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.“

 

22 и 23 октомври 2019 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131, ЗАЛА РУБИН

На семинара ще бъдат разгледан и проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, който в момента е публикуван в Портала за обществени консултации.

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4638 

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. - 2016 г.  Сметна палата;

 ЦВЕТАН СТОЕВСКИ - експерт обществени поръчки, директор дирекция „Обществени поръчки и концесии“ - Столична община; 

Темите в предметния обхват на семинара ще бъдат разгледани от лекторите като практическо обучение за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“).

Същата е задължителна за прилагане, считано от 1 ноември 2019 г. за възложителите и участниците в процеса по възлагане на обществени поръчки.

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.  

   За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

Програма на семинара  Условия за участие  – вече изтекъл

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!