Семинар КТ и ЗХУ 2019 г.: “Актуални въпроси по прилагането на Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба. Сумирано изчисляване на работното време. Новият Закон за хората с увреждания и правилника за неговото прилагане. Съдебната практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори. Подбор на персонал.” – 21 и 22 ноември 2019 г.

На вниманието на служителите от:

”Човешки ресурси”/“Финанси“/„Счетоводство”/„Правен”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„Актуални въпроси по прилагането на Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба.

Сумирано изчисляване на работното време.

Новият Закон за хората с увреждания и правилника за неговото прилагане.

Съдебната практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори.

Подбор на персонал.”

 

21 и 22 ноември 2019 г. (16 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131, зала “Мерджан”

 

Л Е К Т О Р И:

 

ТЕОДОРА ДИЧЕВА - директор на дирекция “Правно осигуряване на инспекционната дейност”, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”;

 ДАНИЕЛА СТОЯНОВА - съдия, III-то гражданско отделение на Върховен касационен съд;

  доц. д-р ЯНИЦА ДИМИТРОВА - Университет по библиотекознание и информационни технологии; 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.       

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – вече изтекъл.  

 

Програма на семинара  Условия за участие

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!