Семинар финансови корекции: “Финансови корекции за нередности, съставляващи нарушения на правилата за определяне на изпълнител по Закона за обществените поръчки, при разходване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове – административна и съдебна практика.” – 14 февруари 2020 г.

Следващ семинар по темата – 6 октомври 2020 г., виж в секцията “Семинари”

 

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността”; Бюджет и финанси”

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 

„Финансови корекции за нередности, съставляващи нарушения на правилата за определяне на изпълнител по Закона за обществените поръчки при разходване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове – административна и съдебна практика.”

 

14 февруари 2020 г. (8 уч. часа), ЗАЛА РУБИН

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131

 

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.      

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ – срокът е вече изтекъл.  

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!