“Промени в Закона за обществените поръчки 2021 г. Практическа работа с ЦАИС „ЕОП“ – от подготовката на обществена поръчка чрез системата, до сключване на договор за обществена поръчка.” – 9 и 10 февруари 2021 г.

Следващо обучение – 3 ноември 2021 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

 

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността; Бюджет и финанси”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар (уебинар) на тема:

„Нови промени в Закона за обществените поръчки 2021 г.

Практическа работа с ЦАИС „ЕОП“ – от подготовката на обществена поръчка чрез системата, до сключване на договор за обществена поръчка.“

 

9 и 10 февруари 2021 г. (16 уч. часа)

 

  

Място на провеждане: онлайн (като уебинар) чрез www.zoom.us или присъствено в х-л Рамада София – по Ваш избор!

 

Семинарът ще се проведе в присъствена форма само ако няма правителствена забрана за провеждане на присъствени обучения/семинари.

Ако сте се записали за присъствен формат и той не може да бъде проведен, поради забрана на здравните власти, платената семинарна такса може да ползвате за следващи наши обучения в следващите ТРИ години – по Ваш избор за темата и датата!

 

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.. Сметна палата

 

 

 

Семинарът е пренасрочен за нова присъствена дата, която ще бъде определена след отпадане на забраните, свързани с провеждането на присъствените мероприятия – моля следете секция “Семинари” в сайта за да бъдете осведомени за новата дата!

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!