Уебинар ЦАИС ЕОП: “Промени в Закона за обществените поръчки 2021 г. Практическа работа с ЦАИС „ЕОП“ – от подготовката на обществена поръчка чрез системата, до сключване на договор за обществена поръчка.” – 9 и 10 февруари 2021 г.

На вниманието на служителите от отдел/дирекция:

„Обществени поръчки”; „Правна”/гл. юрисконсулт;

Финансов контрольор; „Вътрешен одит”;

„Управление на собствеността; Бюджет и финанси”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар (уебинар) на тема:

„Нови промени в Закона за обществените поръчки 2021 г.

Практическа работа с ЦАИС „ЕОП“ – от подготовката на обществена поръчка чрез системата, до сключване на договор за обществена поръчка.“

 

9 и 10 февруари 2021 г. (16 уч. часа)

 

Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е приет на второ четене от Народното събрание и влиза в сила от 1 януари 2021 г. (обн. ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г.)

https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

 Място на провеждане -  онлайн платформа www.zoom.us

 

Л Е К Т О Р :

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - юрист, експерт обществени поръчки, 2000 – 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005 г. – 2016 г.. Сметна палата

 

Повече информация за програмата, условията за записване в уебинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.       

За да заявите участие в уебинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“ 

Програма на семинара  Условия за участие  ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!