Месечен архив: февруари 2022

Seminar_ZOPiPPZOP_2022
семинар Кодекс на труда 2023 практика на ВКС, практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори
уебинар Закон за държавния служител ЗДСл 2022 г.
семинар уебинар промени в ЗАНН 2022 г.
семинар уебинар мотивация на персонала, подбор на човешки ресурси 2022