Семинар Кодекс на труда 2022: „Промени в Кодекса на труда, в сила от 1 август 2022 г. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските 2022 – ДВ, бр. 70 от 30 септември 2022 г. Практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство.” – 25 ноември 2022 г.

Следващо обучение по темата – 21 април 2023 г., за подробности, моля вижте съответните семинари в секция “Семинари”

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Промени в Кодекса на труда, в сила от 1 август 2022 г. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските – ДВ, бр. 70 от 30 септември 2022 г.

Практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство.”

 

 25 ноември 2022 г. (8 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131, зала РУБИН

Семинарът ще се проведе в присъствен формат в Рамада София хотел. При провеждането му ще бъдат спазени всички изисквания и предписания на здравните органи.

 Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!