Семинар КТ 2023 г.: “Новости и актуални въпроси от практиката по прилагането на Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба.” – 15 февруари 2023 г.

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 

Новости и актуални въпроси от практиката по прилагането на Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба.”

 

 15 февруари 2023 г. (8 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131

 

Л Е К Т О Р :

  

ТЕОДОРА ДИЧЕВА – юрист, експерт по трудово право, лектор по Кодекса на труда, дългогодишен директор на дирекция „Правна“ в главна инспекция по труда в периода 2008 – 2019 г.

Семинарът ще се проведе в присъствен формат в Рамада София хотел. При провеждането му ще бъдат спазени всички изисквания и предписания на здравните органи.

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

 Програма на семинара  Условия за участие  ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!