Семинар ЗЗЛПСПОИН: “Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения” – 13 юни 2023 г.

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

 

13 юни 2023 г. (4 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦ , бул. „Мария Луиза” № 131

Л Е К Т О Р И:

 

МИХАЕЛА МЕЧКУНОВА - държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“, Министерство на правосъдието; 

ДИАНА ИВАНОВА - главен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“, Министерство на правосъдието;

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

Програма на семинара  Условия за участие

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!