Семинар промени в КТ 2023 г.: “„Промени в Кодекса на труда от 2022 г. и 2023 г. Единен електронен трудов запис по трудови и служебни правоотношения и национален електронен регистър на заетостта. Практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство.” – 24 ноември 2023 г.

 

П О К А Н А

за обучителен семинар на тема:

„Промени в Кодекса на труда от 2022 г. и 2023 г.

Единен електронен трудов запис по трудови и служебни правоотношения и национален електронен регистър на заетостта.

Практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство.”

 

 24 ноември 2023 г. (8 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131, зала Рубин

Л Е К Т О Р : 

 

Професор, д-р НИНА ГЕВРЕНОВА - ръководител катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Климент Охридски”

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“. 

 Програма на семинара

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!