Семинар АПК 2024 г.: “„Актуални въпроси и съдебна практика по прилагането на Административнопроцесуалния кодекс.” – 15 март 2024 г.

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

 

Актуални въпроси и съдебна практика по прилагането на Административнопроцесуалния кодекс.”

 

 15 март 2024 г. (4 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131

 

Л Е К Т О Р :

 

ЮЛИЯ ТОДОРОВА – съдия, Върховен административен съд

 

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!