Семинар КТ 2024 г.: „Промени в Кодекса на труда, касаещи работата от разстояние. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Извънреден труд. Специална закрила на някои категории работници и служители. Вътрешно заместване.” – 7 февруари 2024 г.

Следващо обучение по темата – 10 май 2024 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

На вниманието на служителите от: 

„Личен състав”/”Персонал”/Човешки ресурси”/„Счетоводство”/„Правен”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Промени в Кодекса на труда, касаещи работата от разстояние.

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Извънреден труд. Специална закрила на някои категории работници и служители. Вътрешно заместване.

 

 7 февруари 2024 г. (4 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131, зала Мерджан

Л Е К Т О Р : 

 

ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, експерт по трудово право, лектор по Кодекса на труда, дългогодишен директор на дирекция „Правна“ в „Главна инспекция по труда“ в периода 2008 – 2019 г.

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“. 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!