Семинар КТ 2024 г.: “Промени в Кодекса на труда от 2023 г. – електронна трудова книжка и електронно трудово досие. Задължения на работодателите в началото на годината. Възможностите на работодателя, свързани с работното време. Сумирано изчисляване на работното време.” – 31 януари 2024 г.

Следващо обучение по темата – 10 май 2024 г., за подробности, моля вижте съответния семинар в секцията “Семинари”

 

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Промени в Кодекса на труда от 2023 г. - електронна трудова книжка и електронно трудово досие. Задължения на работодателите в началото на годината.  Възможностите на работодателя, свързани с работното време. Сумирано изчисляване на работното време.”

 

 31 януари 2024 г. (4 уч. часа)

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131, зала ЕВРОПА II

Л Е К Т О Р : 

 

ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, експерт по трудово право, лектор по Кодекса на труда, дългогодишен директор на дирекция „Правна“ в „Главна инспекция по труда“ в периода 2008 – 2019 г.

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“. 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!