Семинар: „Съдебната практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори.” – 19 март 2024 г., СЛЕДОБЯД: 14 – 17, 30 ч.

На вниманието на служителите от: 

„Личен състав”/”Персонал”/Човешки ресурси”/„Счетоводство”/„Правен”

П О К А Н А

 

за обучителен семинар на тема:

„Съдебната практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори.”

 

 19 март 2024 г. (4 уч. часа), 14 – 17, 30 ч.

 

гр. София, Рамада София хотел ♦ ♦ ♦ ♦, бул. „Мария Луиза” № 131

Л Е К Т О Р : 

 

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА - съдия в III отделение на Върховния касационен съд

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”.

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете “ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ“.

 Програма на семинара  Условия за участие  ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!