Материали от лекторите на семинара, провел се на 15 и 16 юни 2024 г., касаещ предстоящия конкурс за нотариуси!

Уважаеми участници в семинара на 15 и 16 юни 2024 г., касаещ предстоящия конкурс за нотариуси, УВЕДОМЯВАМЕ Ви, че материалите от семинара са изпратени към Вашите електронни пощи на следните дати:

  • -          материал на съдия Камелия Маринова – изпратен на 17 юни 2024 г. в 15, 10 ч.;
  • -          материали на съдия Джулиана Петкова и нотариус Радостина Цанева – изпратени, с едно общо писмо, на 17 юни 2024 г. в 18, 30 ч.;
  • -          материалите на съдия Валерия Братоева са изпратени на 20 юни 2024 г. в 20, 15 ч.

Възможно е материалите да пристигнат и малко по-късно към Вас като време, но така или иначе ги търсете на тези дати – 17 юни 2024 г. за едните, и 20 юни 2024 г. за последните, а не на друга дата!

Изпратени са материали към ВСИЧКИ участници. НЯМА върнати мейли със съобщение „недоставени“ или „препълнена пощенска кутия на получателя“. Така че материалите са във Вашите „Входящи“ пощенски кутии или в „Спам“-папките Ви – търсете ги там, моля, без да си разменяме излишна кореспонденция или да водим такива телефонни разговори по темата „материали от семинара“.

Писмата с материали към всеки ще изпратим само ЕДНОКРАТНО, т.е. веднъж изпратени към Вас, приемаме, че сме изпълнили ангажимента си за материали и второ писмо със същия/те материал/и, няма да изпращаме.

За целта, Ви молим, като видите писмата от нас, да свалите и запазите файловете на Вашия компютър.

Моля, имайте предвид, че ВСИЧКИ материали, които изпращаме към Вас, са АВТОРСКИ, съответно са предназначени ЕДИНСТВЕНО И САМО за Ваше ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ!

Пожелаваме Ви успех на предстоящия конкурс!

ВАЖНО: Материали от семинара изпращаме само към НАШИ участници в семинара от 15 и 16 юни 2024 г.

НЕ предоставяме, дори и срещу заплащане, материали на лица, които НЕ са участвали в семинара на 15 и 16 юни 2024 г. – нашата дейност е провеждане на обучения и в случай, че има лекторски материали, приемаме, че те стават част от полезното съдържанието на обучителния процес.

Всякакви молби от НЕучастници в семинара, отправени по телефона, ще бъдат отхвърляни, а на направените писмени запитвания по тази тема ще считаме, че дори не е нужно да отговаряме.

Благодарим за разбирането!