Семинари

ZOP 2022
Seminar_ZOPiPPZOP_2022
семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022,
семинар/уебинар ЗУСЕСИФ 2022 г.
уебинар Закон за държавния служител ЗДСл 2022 г.
семинар уебинар промени в ЗАНН 2022 г.
семинар уебинар мотивация на персонала, подбор на човешки ресурси 2022
seminari
семинари и обучения на Център по европейско обучение 2022,
семинар/уебинар ЗУСЕСИФ 2022 г.
семинар промени ЗДДС 2022, ЗКПО 2022, КСО 2022
Уебинар Кодекс на труда 2021 г.
1 2