Семинари

промени в ППЗОП 2019, промени в Закона за обществените поръчки 
семинари на Център по европейско обучение
сумирано изчисляване на работното време, Семинари на Център по европейско обучение
семинар изпит за синдици 2019, семинари на Център по европейско обучение
семинари и обучения на Център по европейско обучение
Семинар промени в данъци 2019 г. и КСО 2019
семинари на Център по европейско обучение
семинар промени в Кодекса на труда 2018
семинари на Център по европейско обучение
семинар конкурс нотариуси 2018