Семинари

seminari
семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение по КТ 2022, Кодекса на труда 2022 г.
семинар промени ЗДДС 2022, ЗКПО 2022, КСО 2022
семинар обучение Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда.
Уебинар Кодекс на труда 2021 г.
семинари и обучения на Център по европейско обучение 2021 г.
семинар/уебинар Промени в ЗАНН 2021 г.