Семинари

семинари и обучения на Център по европейско обучение
семинари по ЗОП за възложители и изпълнители на обществени поръчки
семинари/ обучение/обучения по трудово право, по Кодекса на труда 2017
семинар/и обучение по ЗОП 2017 г., по Закона за обществените поръчки 2017 г.
Семинар на Център по европейско обучение - промени в данъци и КСО 2017
Семинари/обучения/обучение по ЗОП на Център по европейско обучение 2016
семинари и обучения на "Център по европейско обучение" 2016 по Кодекса на труда 2016
семинар данъци 2016 г., семинари по счетоводство на Център по европейско обучение
Новият Закон за обществени поръчки 2016
семинари и обучения по КТ 2016