Семинари

семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ 2020
seminari CEO
семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение по КТ 2020, Кодекса на труда 2020 г.
семинар ЗУСЕСИФ 2020 лектор Соня Янкулова
ZOP 2020 ЦАИС ЕОП
семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ 2020
семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение по КТ 2020, Кодекса на труда 2020 г.
Семинари на Център по европейско обучение
семинар финансови корекции за нарушения по ЗОП
семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“