Семинари

обучение семинар промени в ЗОП 2024 г., семинар обучение промени в ППЗОП 2024 г., семинар промени в Закона за обществените поръчки 2024 г., семинар промени в ППЗОП 2024 г.,  Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки - правна уредба, връзка с ЦАИС ЕОП
семинар 2024 г. Как да проверяваме електронни обществени поръчки – обучение за финансови контрольори и вътрешни одитори. Предварителен контрол по чл. 237б от ЗОП
семинар КТ 2024 г. семинар Промени в Кодекса на труда от 2023 г. - електронна трудова книжка и електронно трудово досие. Промени в Кодекса на труда, касаещи работа от разстояние. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
Семинар 2024 г. Съдебна практика на Върховния касационен съд относно прекратяване на трудовите договори.

Семинар КТ 2024 г. Семинар промени в Кодекса на труда от 2023 г. - електронна трудова книжка и електронно трудово досие. Задължения на работодателите в началото на годината.  Възможностите на работодателя, свързани с работното време. Сумирано изчисляване на работното време.
семинар АПК 2024 г., семинар обучение доказателства по АПК 2024 г., съдебна практика по прилагането на Административнопроцесуалния кодекс 15 март 2024 г.
1 2 3