Семинари

обучение семинар промени в ЗОП 2024 г., семинар обучение промени в ППЗОП 2024 г., семинар промени в Закона за обществените поръчки 2024 г., семинар промени в ППЗОП 2024 г.,  Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки - правна уредба, връзка с ЦАИС ЕОП
семинар как се проверяват обществени поръчки, предварителен контрол по чл. 237б от ЗОП, обучение проверка на обществени поръчки и предварителен контрол по чл. 237б от ЗОП
семинар конкурс нотариуси 2024 г., казуси от изпит за нотариуси, семинар изпит нотариуси 2024 г., теми за конкурса за нотариуси, конкурс за нотариуси 2023/2024 семинар конкурс нотариуси 2024, изпит за нотариуси 2024 и семинар нотариуси 2024 свободни места за нотариуси
1 2 3