Семинари

семинари и обучения на Център по европейско обучение
Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, касаещи сумираното  изчисляване на работното време от 2017 г.
семинари и обучения на Център по европейско обучение
семинари на Център по европейско обучение
обучение по ЗОП 2017, семинари и обучения по ЗОП
семинари по ЗОП за възложители и изпълнители на обществени поръчки
семинари/ обучение/обучения по трудово право, по Кодекса на труда 2017
семинар/и обучение по ЗОП 2017 г., по Закона за обществените поръчки 2017 г.
Семинар на Център по европейско обучение - промени в данъци и КСО 2017
семинари и обучения на "Център по европейско обучение" 2016 по Кодекса на труда 2016