Семинари

семинари и обучения на Център по европейско обучение
семинар/обучение по трудово законодателство
семинар/и обучение по ЗОП 2017 г., по Закона за обществените поръчки 2017 г.
Семинар на Център по европейско обучение - промени в данъци и КСО 2017
Семинари/обучения/обучение по ЗОП на Център по европейско обучение 2016
семинари и обучения на "Център по европейско обучение" 2016 по Кодекса на труда 2016
семинар данъци 2016 г., семинари по счетоводство на Център по европейско обучение
Новият Закон за обществени поръчки 2016
семинари на Център по европейско обучение по ЗОП 2016 и ППЗОП 2016
семинари и обучения по КТ 2016