Семинари

семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ 2020
семинари и обучения на Център по европейско обучение,
семинар/обучение по КТ 2020, Кодекса на труда 2020 г.
семинар обучение Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г. Промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в сила от 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“
Семинари на Център по европейско обучение
семинар финансови корекции за нарушения по ЗОП
семинар промени в ЗДДС 2020 г. на Център по европейско обучение
семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
семинар ЦАИС ЕОП
семинари на Център по европейско обучение