Архив за етикет: семинар по ЗОП

семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ 2020
семинар обучение Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г. Промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в сила от 2020 г. Практическа работа с Националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки – ЦАИС „ЕОП“
семинар финансови корекции по ЗУСЕСИФ, рискове, проблеми и санкции при възлагането на обществени поръчки - за какво трябва да внимаваме
семинар/обучение относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
семинари на Център по европейско обучение
Семинар промени в Закона за обществените поръчки 2018
© 2009 Център по европейско обучение. Всички права запазени.