Семинар ЗОП 2015: “Подготовка и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно новите правила на ЗОП и ППЗОП. Възлагане с публична покана. Практика на Комисията за защита на конкуренцията по прилагането на Закона за обществените поръчки. Административнонаказателна отговорност. Измами и нередности при възлагане на обществените поръчки.” – 28 и 29 май 2015 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОТДЕЛ/ДИРЕКЦИЯ:

„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”; „ПРАВНА”/ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ;

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР; „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”;

„УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”; „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 „Подготовка и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно новите правила на ЗОП и ППЗОП. Възлагане с публична покана. Практика на Комисията за защита на конкуренцията по прилагането на Закона за обществените поръчки. Административнонаказателна отговорност. Измами и нередности при възлагане на обществените поръчки.“

28 и 29 май 2015 г. (16 уч. часа)

гр. София, Рамада София Хотел ♦ ♦ ♦ ♦ (София Принцес хотел – старо име),

ЗАЛА “ОПАЛ”

бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

Л Е К Т О Р И:

 

МАРИАНА КАЦАРОВА - експерт обществени поръчки, Сметна палата;

 ВЕСЕЛА АНДОНОВА - експерт обществени поръчки;

 МИРОСЛАВА ХРИСТОВА - експерт обществени поръчки, Министерство на енергетиката;

ЛЮДМИЛ СПАСОВ - експерт обществени поръчки, „Грант Торнтон“;

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете ”ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ”

Програма на семинара  Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 26 и 27 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!