Семинар ЗБУТ 2015: “Нови моменти в контролната дейност на Инспекцията по труда след промените в нормативната уредба.” – 19 и 20 ноември 2015 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА:

ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА;

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ В КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЕТО/ОРГАНИЗАЦИЯТА;

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

„НОВИ МОМЕНТИ В КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.”

 

19 и 20 ноември 2015 г. (12 учебни часа)

 гр. София, Рамада София Хотел

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

 

Л Е К Т О Р И:

 

инж. ВИОЛЕТА ДОБРЕВА - директор на дирекция “Безопасност на труда и анализ на контролната дейност”, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА “ГИД”);

 ТЕОДОРА ДИЧЕВА - директор на дирекция “Правно осигуряване на инспекционната дейност”, ИА “ГИД”;

 инж. ПЕНКА МИТРЕВА - главен инспектор в Главна дирекция “Инспектиране на труда”, ИА “ГИД”;

 инж. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ - главен инспектор в Главна дирекция “Инспектиране на труда”, ИА “ГИД”;

Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете ”ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ”

Програма на семинара  Условия за участие 

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!