Семинар КТ и КСО 2015: “Изменения и допълнения в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване през 2015 г.” – 17 и 18 ноември 2015 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ :

„ЛИЧЕН СЪСТАВ”/”ПЕРСОНАЛ”/ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”/

”ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА”/

„СЧЕТОВОДСТВО”/„ПРАВЕН”

 

П О К А Н А

 

ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА И КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2015 г.”

 

17 и 18 ноември 2015 г. (16 уч. часа)

 гр. София, Рамада София Хотел  ♦ ♦ ♦ ♦ 

 бул. „Мария Луиза” № 131 (срещу Централна ЖП гара и Централна Автогара)

Л Е К Т О Р И:

 

проф. доктор по право ЕМИЛ МИНГОВ - ръководител катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”;

доц. НИНА ГЕВРЕНОВА- катедра „Трудово и осигурително право” в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”;

 ЕЛИНА ЧАЛЪКОВА - директор на главна дирекция „Пенсионно осигуряване” в Централно управление на Националния осигурителен институт;

 Повече информация за програмата, условията за записване в семинара и банкови реквизити може да намерите по-долу в бутоните “ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА” и „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ”

 За да заявите участие в семинара попълнете и изпратете ”ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ”

 Програма на семинара  Условия за участие 

Вижте и следващия семинар на тази тема в секцията ”Семинари”  - 4 и 5 април 2017 г.

 

© Център по европейско обучение. Всички права върху съдържанието запазени!